VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 33.000.000 ₫

Mã hàng: VXN07075

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.5 chỉ

Mô tả: 4 xoàn 3ly - 20 xoàn 2 - 2.2ly

28 xoàn 1.2 - 1.6ly