VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 19.000.000 ₫

Mã hàng: VXN07055

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.1 chỉ 

Mô tả: 10 xoàn 2ly - 46 xoàn 1.1 - 1.2ly