VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 40.000.000 ₫

Mã hàng: VXN07047

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 2 chỉ

Mô tả: 8 xoàn 3ly - 56 xoàn 1.7ly