VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 57.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06994

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.7 chỉ

Mô tả: 12 xoàn 3.2ly

30 xoàn 1.8 - 1.9ly - 84 xoàn 1.1 - 1.2ly