VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 43.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06940

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.53 chỉ

Mô tả: 4 xoàn 3ly

20 xoàn 2.4 - 2.7ly - 24 xoàn 1.4ly