VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 32.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06793

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.27 chỉ

Mô tả: 8 xoàn 2.2 - 2.4 - 2.6ly

10 xoàn 2.7 - 2.9ly - 42 xoàn 1.4 - 1.7ly