VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 35.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06787

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.53 chỉ

Mô tả: 8 xoàn 2.7 - 2.9ly

14 xoàn 2.2ly - 6 xoàn 1.8ly - 24 xoàn 1.4ly