VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 74.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06713

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.59 chỉ

Mô tả: 8 xoàn 4.2ly

2 xoàn 2.2ly - 26 xoàn 1.7 - 2ly