VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 64.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06711

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.83 chỉ

Mô tả: 10 xoàn 3.4ly - 2 xoàn 2.8ly

4 xoàn 2.3ly - 48 xoàn 1.5ly - 1.6ly