VỎ CARA XOÀN NỮ

Giá: 49.000.000 ₫

Mã hàng: VXN07074

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 2.08 chỉ

Mô tả: 10 xoàn 3.3ly - 10 xoàn 2.3ly

24 xoàn 1.7ly - 10 xoàn 1ly