VỎ CARA XOÀN NAM

Giá: 53.000.000 ₫

Mã hàng: VXN09038

Tình trạng: Còn hàng

Lưu ý : giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Vỏ Cara Xoàn Nam
Chất liệu: Vàng trắng
Trọng lượng: 3.35 chỉ
Mô tả: 4 xoàn 2.41ly - 20 xoàn 2.1ly
12 xoàn 1.5 - 2ly - 12 xoàn ống - 32 xoàn 1.1ly