VỎ CARA XOÀN NAM

Giá: 51.000.000 ₫

Mã hàng: VXN07052

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 4.52 chỉ

Mô tả: 22 xoàn vuông 2.2ly

8 xoàn vuông 2ly - 46 xoàn 1.5 - 1.7ly