VỎ CARA XOÀN NAM

Giá: 30.000.000 ₫

Mã hàng: VXN07033

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 3.38 chỉ

Mô tả: 12 xoàn vuông 1.7ly

30 xoàn vuông 1.4ly