VỎ CARA XOÀN NAM

Giá: 68.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06929

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 2.89 chỉ

Mô tả:26 xoàn 2.3 - 2.4ly

30 xoàn 2 - 2.2ly - 42 xoàn 1.2ly