VỎ CARA XOÀN NAM

Giá: 45.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06816

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng tây

Trọng lượng: 3.23 chỉ

Mô tả: 8 xoàn 2.5ly

30 xoàn 1.6 - 2ly - 40 xoàn 1.3 - 1.5ly