VỎ CÀ RÁ XOÀN NAM

Giá: 34.000.000 ₫

Mã hàng: VXN06482

Tình trạng: Còn hàng

Lưu ý : giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 2.76 chỉ

Mô tả: 46 xoàn 1,8ly - 1,9ly - 4 xoàn 1,7ly

18 xoàn 1,5ly