MỀ ĐAY XOÀN PHẬT BÀ

Giá: 30.000.000 ₫

Mã hàng: MDX00298

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 2.03 chỉ

Mô tả: 43 xoàn 1.5ly - 71 xoàn 1.3ly - 12 xoàn 1.2ly