MỀ ĐAY XOÀN PHẬT BÀ

Giá: 22.000.000 ₫

Mã hàng: MDX00296

Tình trạng: Còn hàng

Giá có thể thay đổi tùy theo giá vàng hiện tại
Đặt hàng

Chất liệu: Vàng trắng

Trọng lượng: 1.4 chỉ

Mô tả: 22 xoàn 1.5ly - 67 xoàn 1.2ly