Vàng Trắng của Mỹ đảm bảo đeo không bị vàng!             Nguyễn Vũ cầm đồ lãi suất 2% - 3%      
XEM MẠNG PHONG THỦY

Người Mạng

 

THỦY

 

Kim sinh Thủy/ Thổ khắc Thủy

Tương sinh: đá trắng, vàng, bạc

Tương hợp: đá màu đen, xanh nước biển, đeo saphire, Aquamarine..

Không đeo: đá vàng sậm, nâu đất (không đeo đá có màu thuộc thổ)

 

Người Mạng

 

HỎA

 

Mộc sinh Hỏa/ Thủy khắc Hỏa

Tương sinh: đá màu xanh lá cây

Tương hợp: đá màu đỏ, hồng, tím

Không đeo: đá màu đen, màu xanh biển (nước dập tắt lửa)

 

Người Mạng

 

MỘC

 

Thủy sinh Mộc / Kim khắc Mộc

Tương sinh: đá màu vàng đậm, nâu đất

Tương hợp: đá màu gỗ, xanh lá cây, vàng sậm, nâu đất, các loại hóa thạch

Không đeo: đá màu trắng, bạc

 

Người Mạng

 

KIM

 

Thổ sinh Kim / Hỏa khắc Kim

Tương sinh: đá màu vàng đậm, nâu đất

Tương hợp: đá bạc, trắng, vàng tươi

Không đeo: đá đỏ, hồng, tím

 

Người Mạng

 

THỔ

 

Hỏa sinh Thổ / Mộc khắc Thổ

Tương sinh: đá đỏ, hồng, tím

Tương hợp: đá màu nâu đất, vàng sậm

Không đeo: đá xanh lá cây ( cây sống trên đất, hút hết màu mỡ, đất suy kiệt)

 

 

Tư Vấn Nữ Trang Phong Thủy